สนับสนุนโดย

ร่วมบริจาคเพื่อผู้สูงอายุยากไร้ และด้อยโอกาส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแลและสนับสนุนผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ทำงานของทางมูลนิธิฯ โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคมาทางมูลนิธิฯจะได้นำไปทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสต่อไป

สนใจร่วมบริจาค

ดูรายละเอียดวิธีการบริจาคคลิกเลย