การประชุมวิชาการ IAGG ครั้งที่ 10

12111985_10208264725475262_2764588378594405290_n

การประชุมวิชาการ IAGG ระดับภูมิภาคเอเชียและโอเชียนเนีย ครั้งที่ 10 “Healthy Aging Beyond Frontiers” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558

การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคนี้ จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักพฤฒาวิทยา, นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ, ผู้กำหนดนโยบาย, นักขับเคลื่อนทางสังคม, ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิจัย มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการศึกษา แบ่งปันองค์ความรู้และการค้นพบใหม่

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุร่วมกับองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IAGG และนำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 1 ประเด็น คือ

“บทบาทของผู้สูงอายุในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเตรียมความพร้อมเผชิญภัย – Active Older People in Emergency Response and Disaster Preparedness”

นอกจากนี้ยังมีการออกบูธแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิฯ อีกด้วย

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเชิญวิทยากรมากถึง 71 ท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มานำเสนอผลงานด้านผู้สูงอายุ โดยมีการนำเสนอถึง 540 เรื่อง และมีการสัมมนาอีก 128 หัวข้อ ถือว่าเป็นการประชุมที่จะช่วยกันระดมความคิดและองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

สำหรับความเคลื่อนไหวทางทีมงานจะนำภาพมารายงานให้ทราบต่อไป

http://iaggchiangmai2015.com/