กิจกรรมค่ายสานสายใยระหว่างวัย

[dt_fancy_image type=”video” media=”http://www.youtube.com/watch?v=ImaqPMWkwlc” style=”1″ width=”560″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]