กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนทุนบั๊ดดี้โฮมแคร์

[dt_gap height=”15″]

เมื่อวันที่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โครงการธุรกิจเพื่อสังคม “บั๊ดดี้โฮมแคร์” ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนทุนของบั๊ดดี้โฮมแคร์ โดยในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยรับเกียรติจาก ผอ. สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นทางทีมงานได้เชิญ ผศ สมพร   กิ่วแก้ว กรรมการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ,ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ  รองประธานกรรมการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ. อาภัสสรี ไชยคุนา ขึ้นมากล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดกับนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วย หลังจากที่ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอวาทกับนักเรียนเสร็จ ทางทีมงานยังกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมายให้กับนักเรียน อาทิ กิจกรรมจำลองการเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเพื่อเป็นการปรับทัศนคติและการละลายพฤติกรรม เพื่อจะได้ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ดูและผู้สูงอายุที่ดีต่อไปในอนาคต โดยในงานครั้งนี้ยังมีทีมข่าวจากสำนักข่าว NHK ของประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อนำไปเผยแพร่อีกด้วย

ทีมข่าวจากสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่นสัมภาษ ผอ. สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ถึงความเป็นมาของมูลนิธิและลักษณะงานของมูลนิธิ รวมถึงโครงการบั๊ดดี้โฮมแคร์

ผศ. อาภัสสรี ไชยคุนา ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในหัวข้อ “การคิดบวก”

กิจกรรมให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมจำลองเป็นผู้สูงอายุ

[dt_gap height=”10″]

และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องคือการพานักเรียนทุนจากโครงการบั๊ดดี้โฮมแคร์ และทีมงานจากสำนักข่าว NHK ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่แรกคือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ในชุมชนแบบองค์รวม วัดต้นหียว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการบรรยาย,ชมวีดีทัศน์ และเข้าชมการรักษาผู้ป่วยในแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการนวดด้วยการใช้เท้าเหยียบ และการบำบัดผู้ป่วยต่างๆด้วยวิธีการพื้นบ้าน ครั้งนี้นักเรียนและทีมงานจากสำนักข่าว NHK ต่างให้ความสนใจและตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

นวดแผนโบราณด้วยการตอกเส้น

การนวดอีกหนึ่งรูปแบบ เป็นการใช้เท้าจุ่มในน้ำมันแล้วนำไปอังที่แผ่นเหล็กร้อน ก่อนที่จะลงไปเหยียบนวดบริเวณที่ปวดเมื่อย

[dt_gap height=”10″]

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ได้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ 2 หลังซึ่งมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการโฮมแคร์ เป็นผู้นำนักเรียนและทีมข่าวลงพื้นที่ในการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในครั้งนี้ โดยผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมในครั้งนี้มีด้วยกัน 2 หลังคาเรือน คือคุณยายประกาย ตรัสวงษ์ และคุณตาบุญธรรม ชัยมหาเทศน์ ซึ่งทั้ง 2 หลังนี้มีความแตกต่างกันทางฐานะและความเป็นอยู่มากพอสมควร และนักเรียนยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นแรกที่มาดูแลคุณยายประกาย ตรัสวงษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นแนวทางเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตอีกต่อไปและยังได้พูดคุยกับผู้สูงอายุทั้ง 2 ท่านรวมถึงมอบของเยี่ยมเล็กๆน้อยๆให้กับคุณตา คุณยายทั้ง 2 ท่านอีกด้วย

[dt_gap height=”10″]

เยี่ยมบ้าน คุณยายประกาย ตรัสวงษ์ ซึ่งเป็นบ้านที่มีฐานะดีสามารถจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ มาดูแลที่บ้านได้

นักเรียนทุนและทีมข่าวลงเยี่ยมบ้านของคุณตาบุญธรรม ชัยมหาเทศน์ ซึ่งมาฐานะค่อนข้างยากจนไม่สามารถจ้างผู้ดูแล มาดูแลได้ แต่ก็มีอาสาสมัครในโครงการของโฮมแคร์ คอยเข้าไปเยี่ยมคุณตาเสมอๆ

[dt_gap height=”10″]

แปลงร่างละอ่อนดอยให้เป็นพยาบาลรักษาผู้เฒ่า

เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากไร้ เพื่อเด็กๆจะได้มีอาชีพที่ดี ได้มีการศึกษา เพื่อที่ผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้ง เงินเพียงเล็กน้อยของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงเด็กคนหนึ่งให้มีอนาคตทีดี มีคคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ร่วมบริจาคกับเรา