ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร. 02-681-1883

วันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ร่วมกับ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ภาคีภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดงานวันผู้สูงอายุสากล “พลังสูงวัย ร่วมพัฒนาสังคมไทย ไร้วยาคติ”

ประกาศ!!! รับข้อเสนอจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประเมินผลโครงการ

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ และ HelpAge International ดำเนินงานโครงการสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย สนับเงินทุนโดยสหภาพยุโรป ระยะเวลา 4 ปี

จากสะเมิงใต้ สู่ออนใต้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะเมิงใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานด้านบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.แม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยเน้นสุขภาวะประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “โครงการสล่าใจบุญ นายทุนใจดี” บริจาคทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพห้องน้ำให้เอื้อต่อสภาวะกายของผู้สูงอายุ จำนวน 55 หลัง การจัดตั้งกองทุนออกซิเจน กองทุนออมวันละบาท (กองทุนสวัสดิการชุมชน) เป็นต้น นอกจากนั้นวิทยากรยังได้แนะแนวทางการระดมทุนจากในชุมชน โดยเริ่มจากตนเอง ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจและผสานความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน กิจกรรมดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU)

6 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ลูกหลานทุกคนรู้ดีว่า การล้มเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ เพราะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย นอกจากการดูแลผู้สูงอายุที่คุณรัก และรักคุณอย่างใกล้ชิดแล้ว การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ และนี่คือ 6 ท่าออกกำลังกายที่ ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 (Thailand NGO awards 2015) มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้เข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย “เดอะรีซอร์สอัลลิอันซ์ ” (The Resource Alliance) สนับสนุนโดย มูลนิธิ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ในการประกวดครั้งนี้ มูลนิธิได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในประเภท องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดกลาง ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัล People’s Choice Award ซึ่งเป็นคะแนนที่ได้รับจากผู้ที่มาร่วมงาน โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงานผ่านการจัดแสดง (exhibition) ในงาน ได้แก่ โปสเตอร์ เอกสาร และอื่นๆ ที่แต่ละมูลนิธิได้จัดแสดง ในการนี้ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 ท่าน ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัล และรับรางวัลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม […]