จากสะเมิงใต้ สู่ออนใต้

14462982_10210559837936264_271304746535594935_n
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะเมิงใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงานด้านบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.แม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยเน้นสุขภาวะประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “โครงการสล่าใจบุญ นายทุนใจดี” บริจาคทุนเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพห้องน้ำให้เอื้อต่อสภาวะกายของผู้สูงอายุ จำนวน 55 หลัง การจัดตั้งกองทุนออกซิเจน
กองทุนออมวันละบาท (กองทุนสวัสดิการชุมชน) เป็นต้น
นอกจากนั้นวิทยากรยังได้แนะแนวทางการระดมทุนจากในชุมชน โดยเริ่มจากตนเอง ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจและผสานความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชน
กิจกรรมดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU)