ทีม DDR ประชุมร่วมกับ ปภ.ฝาง

[dt_gap]
[dt_gap height=”10″]

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้มีหนังสือเชิญทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “แนวทางการป้องกันสาธารณภัย และการรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ทางมูลนิธิร่วมกับทาง พ่อเป็ง ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และพ่อเป็งยังร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ข้อคิดว่า

[dt_quote type=”blockquote” font_size=”normal” background=”plain” animation=”none”]”การจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้นเราต้องทำงานร่วมกัน และทำงานกันอย่างต่อเนื่อง งานนั้นถึงจะประสบผลสำเร็จตามที่เราต้องเป้าไว้ได้”[/dt_quote]