บริจาคเพื่อผู้สูงอายุ

รายละเอียดการบริจาค

บัญชีออมทรัพย์ : ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนสุเทพ
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV Donation)
เลขที่บัญชี : 521-0-47136-5

นอกเหนือจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สิทธิหรือส่วนลดพิเศษในบริการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุได้โดยสามารถแจ้งมาได้ที่

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
6(388) ซอย 17 ถนน นิมมานเหมินท์  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel.+66 5389 4085, +66 5321 5676
Fax.+66 5322 4616

 

ช่องทางการบริจาคเพื่อผู้สูงอายุ

  • ท่านสามารถโอนตรงผ่านบัญชีธนาคารตามรายละเอียดข้างต้น
  • ผ่านทางกล่องรับบริจาคของทางมูลนิธิฯ ซึ่งวางอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้วจังหวัดเชียงใหม่