บริโภคน้ำตาลให้พอดีช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นโรคเบาหวานมากและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงร้อยละ 37

สไลด์1สไลด์2“องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคน้ำตาลเพียงวันละ 25 กรัม หรือ 6 ช้อนชา”