บั๊ดดี้โฮมแคร์

"บั๊ดดี้โฮมแคร์" เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีพันธกิจทางสังคมสามประการคือ: ประการแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส โดยให้การฝึกอบรมเพื่อทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประการที่สองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ้างผู้ดูแลจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมและได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูง ประการที่สามเพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่ไม่สามารถจ้างผู้ดูแลได้

ปัจจุบัน บั๊ดดี้โฮมแคร์ ดำเนินงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของมูลพัฒนางานผู้สูงอายุ FOPDEV และได้ทำการจดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในชื่อ บริษัท บั๊ดดี้โฮมแคร์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

สไลด์2

การให้บริการ

"บั๊ดดี้โฮมแคร์" มีบริการที่ครอบคลุมทุกระดับสุขภาพของผู้สูงอายุ ดังนี้

1.ไป-กลับ เริ่มต้น 10,000+

 • อัตราค่าบริการที่ระบุ เป็นราคาเริ่มต้น
 • ประเมินความต้องการการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • กำหนดแผนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับครอบครัว
 • ให้บริการโดยพนักงานผู้ดูแล วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน
 • ติดตามผลและประเมินผลการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ

2.อยู่ประจำ เริ่มต้น 15,000+ 

 • อัตราค่าบริการที่ระบุ เป็นราคาเริ่มต้น
 • ประเมินความต้องการการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • กำหนดแผนการดูแลผู้สูงอายุร่วมกันกับครอบครัว
 • ให้บริการโดยพนักงานผู้ดูแล วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน
 • พนักงานพำนักอยู่ที่บ้านของลูกค้า
 • ติดตามผลและประเมินผลการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ

3. รายวัน 08:00-17:00น. ค่าบริการ 500+ 

 • อัตราค่าบริการที่ระบุ เป็นราคาเริ่มต้น
 • ประเมินความต้องการการดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • ให้บริการโดยพนักงานผู้ดูแล 8 ชั่วโมง

4. 1 ชิป 24 ชั่วโมง ค่าบริการ 700+

 • อัตราค่าบริการที่ระบุ เป็นราคาเริ่มต้น
 • ราคาค่าบริการในการดูแลขึ้นอยู่กับกรณีเคสประเมินตามอาการ เช่น
 • อาการปกติไม่ซับซ้อนดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป หรือถึงอาการซับซ้อน เช่น
 • ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสล็ด ใส่ออกซิเจน อัมพาต อัมพฤกษ์ พิการ สมองเสื่อม
 • พาร์กินสัน มีอาการภาวะทางจิตร่วม เป็นต้น