ประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

 

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

ขอเชิญน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดวาดภาพ

หัวข้อ คนรุ่นใหม่เตรียมตัวสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ 1 ทุนการศึกษา 2500 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1500 บาท 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1000 บาท 1 รางวัล
ส่งผลงานมาที่
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ 388(6) ซอย 17 ถนน นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 053-3215671
ส่งผลงานภายในวันที่ 14 กันยายน  2558
ประกาศผลและรับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน  2558 ณ ลานกิจกรรมข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้าม อนุสาวรี สามกษัตริย์  จ.เชียงใหม่

ดาวโหลดไปสมัครได้ที่นี่