ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร. 02-681-1883

=> สัมมนาให้ความรู้เรื่องโรคข้อเสื่อมและการดูแลตนเอง
=> ตรวจวัดและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
=> แนะนำเทคนิคการออกกำลังกาย และดูแลข้อเข่าง่ายๆด้วยตัวเอง

*รับจำนวนจำกัด 60-70 คน
*ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบค่าเดินทางเอง)
*ควรสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวได้สะดวก

รายละเอียดเพิ่มเติม
๐จะมีคุณหมอกระดูกและข้อประมาณ 3-4 คน และนักกายภาพบำบัด 12-15 คน มาให้ความรู้ ตรวจร่างกาย และสอนการดูแลตัวเอง กายบริหาร ให้กับประชาชนทั่วไป
๐มีอาหารเช้า และอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
๐รอบแรกรับ 60-70 คน ถ้ามีคนสมัครเยอะอาจแบ่งเป็น 2 ครั้ง
๐ให้ผู้สนใจโทรมาแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวนในการเตรียมของแจกกับอาหารให้เพียงพอ