ประชุมติดความคืบหน้าด้านภัยพิบัติ ณ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 6-7 ม.ค 2558

ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ทีมงาน DRR ได้มีการลงพื้นที่ ณ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มผู้สูงอายุของ ต.ป่าแดด โดยการประชุมครั้งนี้

ได้มีการสรุปบทเรียนเรื่องกิจกรรมที่ทางผู้สูงอายุจากโป่งน้ำร้อน อ.ฝางได้มาเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภัยพิบัติเมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

[dt_gap height=”10″]

โดยการมาแลกเปลี่ยนครั้งนั้นทางกลุ่มผู้สูงอายุของ ต.ป่าแดดรู้สึกประทับใจมากทั้งเรื่องของการระดมเงินมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และความรู้และประสบการณ์ที่ทางโป่งน้ำร้อนมาแชร์ให้ฟัง การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองโดยสถานที่ ที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้ นอกจากประเด็นเรื่องการสรุปบทเรียนแล้วยังได้มีการประชุมร่วมวางแนวทางการทำงานในปี 2558 อีกด้วยโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น  ท่านรองปลัดเทศบาล ต.ป่าแดด ,ปภ. ,กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้แทนจากชมชนคนใต้เขื่อน ทั้งนี้การประชุมวางแผนการทำงานในปี 2558 นั้นได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีจากท่านรองปลัดเทศบาล ต.ป่าแดด

และท่านรองปลัดเทศบาล ต.ป่าแดด จะนำเรื่องที่ประชุมในครั้งนี้เข้าไปประชุมในส่วนของท้องถิ่นต่อไปเพื่อให้ทางท้องถิ่นได้เริ่มตระหนักถึงเรื่องของภัยพิบัติและจะได้เริ่มส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนตัวอย่างด้านการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องภัยพิบัติต่อไป

ในวันที่ 7 มกราคม 2557 ทีมงานได้เดินทางเข้าไปร่วมปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมแผนด้านภัยพิบัติกับทาง หัวหน้าชุดหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย(ปภ.)เพื่อหารือเรื่องการประสานแผนระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับภาคประชาสังคม

และในวันเดียวกันทาง ปภ. ได้มีการจัดอบรมการซ้อมแผนเมื่อเกิดภัยพิบัติให้กับนักเรียนที่ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางทีมงานก็ได้ร่วมสังเกตุการณ์ในกิจกรรมนี้ด้วยและได้ร่วมวางแผนเพื่อร่างแผนในระดับตำบลต่อไป

[dt_gap height=”10″]