ยุติความยากจน!!!

12039201_526628224154790_8785973317966913444_n

ยุติความยากจน!!!
หนึ่งในเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่น้องๆ เยาชนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งสารเป็นข้อความแสง ไปยังผู้นำนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยังยืน

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ขอสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาคนทุกวัยไปด้วยกัน #action2015 #lightTheWay