วันจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียน

12112016_10204728327583515_8431126413686369299_n

13 ตุลาคม 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภากาชาด เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการจัดการภัยพิบัติ UNISDR จัดงานวันจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียน ASEAN Day for Disaster Management-ADDM และวันลดความเสี่ยงภัยพิบัติสากล International Day for Disaster Reduction-IDDR โดยในปีนี้ใช้ธีม ASEAN is resilience as ONE และ Knowledge for Life นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาจัดการภัย

ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยได้เชิญตัวแทนผู้สูงอายุจากพื้นที่ประสบภัยและสามารถดุแลตัวเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ ขึ้นแชร์ประสบการณ์และแชร์ความรู้เรื่องของภูมิปัญญาดั่งเดิมที่ใช้สังเกตุและคาดการว่าเมื่อไหร่จะเกิดภัย ทำให้สามารถคาดการและเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ และยังมีการออกบู๊ตจัดนิทัศการต่างๆอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมจำลองการเป็นผู้สูงอายุ เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติม ++++คลิ๊ก+++