สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย

สรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทยในสี่ปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมคณะที่ปรึกษานโยบายระดับชาติฯครั้งสุดท้าย เพื่อสรุปผลงานและความสำเร็จของโครงการในสี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการดำเนินงาน

โดยโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้นำไปสู่การรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุถึง 30 กลุ่ม ซึ่งมีจำนวนมากถึง 2000 คน จากพื้นที่โครงการ เพื่อเข้าร่วมกลุ่มเฝ้าระวังและดูสิทธิผู้สูงอายุและกิจกรรมการเสริมสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ เจอโรม ปงส์ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ยังได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับนโยบายของอียูในการสนับสนุนด้านภาคประชาสังคมและการเสริมสร้างภาคประชาสังคมในประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : goo.gl/6o80l3

Successful results of a 4-year project ‘Promoting older people’s rights and income security by building organisational capacity in Thailand’ were presented in a final national project advisory committee meeting on 28 February.

This EU funded project has brought together 30 groups of older people under the strengthened Older People Groups (OPGs) Model to carry out joint activities, enabled 3,000 members in the project areas to implement actions under the Watch Group Volunteer on Older People’s rights and income generating activities.

At this meeting, Jerome Pons , Head of Cooperation Section of the EU delegation to Thailand gave a speech on EU’s policy for civil society engagement on strengthening civil society in Thailand.

Read more about this event here : goo.gl/6o80l3