สารคดีข่าว การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในอาเซี่ยน

การเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุในอาเซียน

[dt_fancy_image type=”video” media=”https://www.youtube.com/watch?v=6bddv6_iLbM#t=61″ style=”1″ width=”560″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]