อบรมการจัดทำสื่อเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ อ.สะเมิงใต้

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบบัติการ เกี่ยวกับการสร้างสื่อรณรงค์ในประเด็นของสิทธิของผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการ และผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 8 หมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลสะเมิงใต้ ร่วมถึงหน่วยงานต่างๆในชุมชน มาร่วมกันออกแบบและสร้างสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนป้ายผ้า,สกรีนเสื้อ,การทำสปอตวิทยุ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตัวเองรวมทั้งได้ร่วมมือกันจัดทำคลิปวีดีโอที่บอกถึงสิทธิของผู้สูงอายุทั้ง 13 ข้อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

ในงานนี้บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงด้วยวิชาการ ผู้สูงอายุต่างช่วยกันรวมกลุ่มจัดทำบทความสำหรับทำสปอตวิทยุ,ข้อความสำหรับสกรีนหลังเสื้อ รวมถึงช่วยกันคิดและร่วมกันสร้างคลิปวีดีโอเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุขึ้นมาโดยมีทีมงานของทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเป็นพี่เลี้ยงในการบันทึกวีดีโอและตัดต่อให้

หลังจากที่เสร็จการอบรมครั้งนี้แล้วทำให้ทางผู้นำชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านรวมถึงผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมการอบรมครั้งนี่ก็ได้นำเอาสื่อที่ตัวเองได้ร่วมกันกันคิดร่วมกันผลิตนำไปประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นของตัวตัวเองต่อไป

[dt_fancy_image type=”video” media=”https://www.youtube.com/watch?v=aHh1zasYNos” style=”1″ width=”550″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]
[dt_fancy_image type=”video” media=”https://www.youtube.com/watch?v=1sd0BCNQ6wA” style=”1″ width=”550″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]