บุคลากรและเจ้าหน้าที่

Sawang Kaewkantha
Founder & Executive Director
sawang@fopdev.or.th

Sawang Kaewkantha
Founder & Executive Director
sawang@fopdev.or.th

Sawang Kaewkantha
Founder & Executive Director
sawang@fopdev.or.th

ชาญยุทธ เทพา
ผู้จัดการโครงการ
Chanyuth Tepa
Project Manager
chanyuth@fopdev.or.th

เจนวิทย์ วิโสจสงคราม
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร และระดมทรัพยากร
Janevit Wisojsongkram
Communication and Fundraising Officer
janevit@fopdev.or.th

ณัญธฬัศกมล เกิดมีทรัพย์
ผู้ช่วยโครงการ
Ms.Nantharadkamon Kerdmeesub
Project Assistant
Nantharadkamon1569@gmail.com

นราธิป เทพมงคล
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพยากร
Ms.Narathip Thepmongkol
(Resource Development Officer )
narathip@fopdev.or.th

เจ้าหน้าที่ภาคสนามและประสานงานโครงการ

Khunikorn Thumyom
ผู้ประสานงานโครงการ
khunikorn.fopdev@gmail.com

 

นายรชต ชานนท์สกุล
ผู้ประสานงานโครงการ
Mr.Rachata Chanonsakul
Community Officer
cha.rachata@gmail.com

 

นายศรัณยู แก้วกันทา
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสื่อสารองค์กร
Saranyu Kaewkantha
Community Development Officer/Communication Officer
saranyu@fopdev.or.th

เกษริน กันทะอินทร์
ผู้ประสานงานโครงการ
Ms.Kadsarin Kunthain
(Project coordinator)
Kadsarin@fopdev.or.th

 

เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี

นางสาวสร้อยสุดา เวทมนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Miss Soisuda Wetmon
Administrative Officer
dreaming_room@hotmail.com

 

จันทร์จิรา อินต๊ะตื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ
Janjira Intatue
Project Accountant
Janjira52.3@hotmai.com