บุคลากร

ผู้บริหาร

สว่าง แก้วกันทา
ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ

Mr.Sawang Kaewkantha
Founder & Executive Director
sawang@fopdev.or.th

เจนวิทย์ วิโสจสงคราม
รองผู้อำนวยการ

Mr.Janevit Wisojsongkram
Vice   Director
janevit@fopdev.or.th

โครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติจากการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

ชาญยุทธ เทพา
ผู้จัดการโครงการ

Mr.Chanyuth Tepa
Project manager

เกษริน กันทะอินทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

Ms.Kadsarin Kunthain
Assistant manager

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ

คุณิกร ธรรมยอม
ผู้จัดการโครงการ

Mr.Khunikorn Thumyom
Project manager

อภิชาติ ฆ้องกบ
ผู้ประสานงานโครงการ

Mr.Apichat Kongkob
Community Officer

เจ้าหน้าที่ธุรการและบัญชี

จันทร์จิรา อินต๊ะตื้อ
เจ้าหน้าที่บัญชี

Ms.Janjira Intatue
Accountant