เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน อบต.ข่วงเปา

เครือข่ายผู้สูงอายุเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน อบต.ข่วงเปา พร้อมรับแนวบริหารจัดการทุกภาคส่วน ปรับใช้พัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ จัดการศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานให้กับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ จากชุมชนหนองเส้ง ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนหนองหอย ชุมชนฟ้าใหม่ และชุมชนบ้านใหม่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ กว่า 20 คน เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งสุริยา เชียงวีระ นายกองค์การบริการส่วนตำบล และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปในประเด็นแนวทางบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต. เป็นกลไกหลักในการหนุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน โดยการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ด้านการส่งเสริมความรู้ทุกช่วงวัย การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สวัสดิการชุมชน และการบริหารจัดการสารสนเทศ

นอกจากนั้น คณะศึกษาดูงานได้มีโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลข่วงเปา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการระดมทุน การเชื่อมผสานแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้าน

นางประไพ อมรศักดิ์ ตัวแทนผู้สูงอายุจากชุนชนหนองหอย ได้กล่าวถึงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า “ดีใจมากที่ได้มาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาดูตัวอย่างของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะได้นำประสบการณ์จากการดูงานนี้ โดยเฉพาะแนวทางเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุและคลังสมอง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มของตน รวมทั้งกลุ่มอื่นๆ และเจ้าหน้าที่เทศบาลด้วย”