เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

ส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน

โดยล่าสุดนายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือและสนับสนุน ของชุมชน ส่งเสริมแนวคิดในการสร้าง “พลังผู้สูงวัย” ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีพื้นที่หลักในการทำงานอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สำหรับ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศปัจจุบันมอบไปแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”
———————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
โทร. 02-071-1921 หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cpall.cp.th
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ขอเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุทุกคน แสดงความขอบคุณต่อ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดย บริษัท ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ รวมถึง บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ทุกคน ที่ได้มอบหน้ากากอนามัย 500 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ 400 ลิตร นม 30 ลัง และแผ่นรองอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ 50 ลัง รวมมูลค่า 109,000 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุ มา ณ ที่นี้
ติดต่อมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
0-5321-5671, 0-5321-5676
0-5322-4616