แลกเปลี่ยนความรู้ของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการฯ 3 จังหวัด

แลกเปลี่ยนความรู้ของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการฯ 3 จังหวัด

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โดยโครงการส่งเสริมสิทธิและความมั่นคงทางรายได้ผู้สูงอายุ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการฯ 3 จังหวัด ณ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ระว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ระหว่างเครือข่าย ทั้งในเรื่องการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชมรม การบริหารกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ การขยายภาคีความร่วมมือในท้องถิ่น การทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ และอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิ

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ของชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่ที่ 11 บ้านแพะต้นยางงาม ที่ได้ทำผางประทีป จักสาน ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ ปลูกผักสวนครัว และหมู่ 1 บ้านเตาปูน ที่มีการทำกิจกรรมปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมตามภูมิปัญญาและความถนัดของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามัคคีของผู้สูงอายุและชุมชน โดยผลิต จำหน่าย และจัดสรรผลกำไรสู่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งปันผลส่วนหนึ่งกลับคืนสู่ชมรม เพื่อนำไปดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนและเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป

กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่โครงการฯ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (อ. เมือง, อ.สะเมิง) รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ พัฒนาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ลำพูน สาธารณะสุขจังหวัดลำพูน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมีชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพ

ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านธิ นำเสนอกระบวรการและผลการดำเนินงานให้แก่คณะดูงาน
ตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านธิ สาธิตการใช้เครื่องออกกำลังกาย ที่ประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
ผู้สูงอายุสาธิตการทำผางประทีปให้แก่คณะดูงาน
การปลูกพืชผักสวนครัวแบบคอนโดเพื่อการบริโภค ประหยัดพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน