โอกาสที่จะได้เป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิ

โครงการอาสาสมัครจิตรอาสา

Volunteer Oppotunity

โครงการอาสาสมัครจิตอาสา เปิดโอกาสให้กับบุคคล ที่ต้องการมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในระดับรากหญ้ากับองค์กรพัฒนาเองชนโดยเป้าหมายของการดำเนินงานจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นอกจากนี้มูลนิธิพัฒนางานผู้สูอายุ ยังมีมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจในสภาพ ความท้าทาย และโอกาสที่ผู้สูงอายุด้อยโอกาสจะต้องเผชิญกับปัญหาให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ว่ามูลนิธิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้สูงอายุมาก่อน เพียงแต่คุณมีความเห็นอกเห็นใจและมีความปรารถนาสมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิได้

ติดตาม PruYoungSter Spirit คลิ๊กเลย