กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนทุนบั๊ดดี้โฮมแคร์

[dt_gap height="15"] เมื่อวันที่วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ โครงการธุรกิจเพื่อสังคม “บั๊ดดี้โฮมแคร์” ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนทุนของบั๊ดดี้โฮมแคร์ โดยในภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยรับเกียรติจาก ผอ. สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ได้เป็นผู้กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นทางทีมงานได้เชิญ ผศ สมพร   กิ่วแก้ว กรรมการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ,ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ  รองประธานกรรมการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผศ. อาภัสสรี ไชยคุนา ขึ้นมากล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดกับนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วย หลังจากที่ทางผู้ใหญ่ได้ให้โอวาทกับนักเรียนเสร็จ ทางทีมงานยังกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากมายให้กับนักเรียน อาทิ กิจกรรมจำลองการเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันเพื่อเป็นการปรับทัศนคติและการละลายพฤติกรรม เพื่อจะได้ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ดูและผู้สูงอายุที่ดีต่อไปในอนาคต โดยในงานครั้งนี้ยังมีทีมข่าวจากสำนักข่าว NHK ของประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อนำไปเผยแพร่อีกด้วย ทีมข่าวจากสำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่นสัมภาษ ผอ. สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ถึงความเป็นมาของมูลนิธิและลักษณะงานของมูลนิธิ รวมถึงโครงการบั๊ดดี้โฮมแคร์ ผศ. อาภัสสรี ไชยคุนา ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในหัวข้อ [...]

หารือเตรียมพื้นที่ดูงาน และชีแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่จากธุรกิจเพื่อสังคม Buddy Home Care ได้เดินทางไปยังองค์กรพัฒนาอาชีพนานาเผ่าลุ่มน้ำฝาง เพื่อเข้าร่วมหารือกับทางประธานองค์กร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการพาคณะจาก สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ