เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเคียงข้างคนไทยสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบของใช้จำเป็นให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ อีกหนึ่งภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต จึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน โดยล่าสุดนายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทและจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดมุ่งหมายเมื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาส โดยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อ่อนแอ […]

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ พลังผู้สูงวัย ร่วมสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนโดย มูลนิธิพรูเด็นซ์ (Prudence Foundation) ขอเชิญส่งโครงการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและคนหลากหลายวัยในชุมชน ในกิจกรรมที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัยในระดับชุมชน งบประมาณริเริ่มโครงการไม่เกิน 50,000 บาท เงื่อนไขการสมัคร 1. สมัครเป็นกลุ่ม/ชมรม/ชุมชน หรือ องค์กรระดับชุมชน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างน้อย 3 คน 2. มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 3. มีสมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ 4. เป็นโครงการริเริ่มที่มุ่งศึกษา และจัดการเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ในระดับชุมชน – การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน – การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการกู้ชีพกู้ภัย 5. สามารถเสนอได้มากกว่า 1 โครงการ แต่ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุขอสงวนสิทธิ์การเลือกอนุมัติบางโครงการที่เหมาะสมเท่านั้น วิธีสมัคร 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครรับข้อเสนอโครงการฯ 2. ส่งเอกสารใบสมัครในรูปแบบ PDF หรือ Word พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น เอกสารนำเสนอโครงการ […]

PM2.5 อันตรายต่อคนทุกวัย

ในวันนี้หน้ากากป้องกันฝุ่นมลพิษแทบจะกลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกายไปแล้ว เนื่องจากปรากฏการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้คุกคามสุขภาพของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในวงกว้าง เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นภัยที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น แถมยังเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายจากการหายใจ และแทรกซึมเข้าไปทางผิวหนัง ในขณะที่ชีวิตประจำวันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ การทำความรู้จัก และรู้วิธีระวังป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีภายใต้มลภาวะทางอากาศเช่นนี้ PM2.5 คืออะไร? PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือประมาณเศษ 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของคนเรา ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ นั่นจึงทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยอื่นๆ ในร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ การกำเริบของอาการหืดหอบ และในระยะยาวจะส่งผลต่อการทำงานของปอด หัวใจ และหลอดเลือด นอกจากนั้นยังสามารถแทรกซึมเข้าไปทางผิวหนังและก่อให้เกิดการระคายเคืองได้อีกด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 […]

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

การสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2560 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อสร้างความตระหนัก และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภาพรวม และในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) รวมถึงประเมินแผนสิทธิมนุษยชน ในฉบับที่ผ่านมาและระดมสมองสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมการจัดทำวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ นี้ จะจัดให้มีเวทีสัมมนาในทุกภาคของประเทศ เพื่อยกร่างแผน และจัดประชุมวิพากย์ เมื่อแล้วเสร็จจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบ และประกาศใช้ อย่างเป็นทางการ ใน ปี พ.ศ. 2561 ต่อไป ในส่วนของกรอบงานด้านผู้สูงอายุ ได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ ความเหลื่อมล้ำ การถูกละเมิด และการขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ในนโยบายทางด้านสิทธิ ที่สอดคล้องกับโครงสร้าง สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ และสวัสดิการ สำหรับสังคมผู้สูงวัย […]

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ  “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำรองที่นั่ง โทร. 02-681-1883

1 2 3 5