Pru Youngster Spirit 2016

กลับมาอีกครั้งกับ Pru Youngster Spirit 2016
อาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ Season 2

บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ รับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา ผู้มีจิตอาสา

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาสมัคร ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-13 มิ.ย. 59
หมดเขตรับสมัคร 25 พ.ค. 59

ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร 28 พ.ค. 59
ปฐมนิเทศน์อาสาสมัครภาคเหนือ ณ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่  3 มิ.ย .59
ปฐมนิเทศน์อาสาสมัครกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ณ บริษัทพรูเด็นเชียล กทม.  1 มิ.ย 59

Poster Pru YS 2016-01

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ แค่มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อสังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (053) 215 671
ส่งใบสมัครได้ที่
อีเมล์: kadsarin@fopdev.or.th
ไปรษณีย์: มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (สมัครโครงการอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ) 6 (388) ซอย 17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
แฟ็กซ์: สมัครโครงการอาสาวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ (053) 224 616
ดาวน์โหดลใบสมัคร
512-download-file-icon